We talked about the Microsoft Azure Synapse Analytics service and its benefits.

Let’s examine the components and perform an end-to-end sample process!

When we want to experience Azure Synapse Analytics, we have access to 30 days and Consumption limit.

After defining Resource Group and Workspace Name as below, we can…


Uçtan Uca İş Zekası Süreci

Bir önceki yazımda Microsoft Azure Synapse Analytics servisinden ve avantajlarından bahsetmiştik.

Hadi gelin şimdi bileşenlerini inceleyip uçtan uca örnek bir süreci deneyimleyelim!

Azure Synapse Analytics’i deneyimlemek istediğimizde, 30 gün süre ve Consumption limiti ile bize erişim imkanı sağlanıyor.

Aşağıdaki gibi Resource Group, Workspace Name gibi…


Synapse for End-to-End Data Analytics Projects

It is the last published and comprehensive service in Microsoft’s Azure Analytics services.

  • Unlimited scalability,
  • Querying data without moving it,
  • End-to-end management of the analytical cycle

With these features, it is promoted as a New Generation Data Analytics platform.

So, why was this service created?

According to the researches, Analytics…


Uçtan Uca Veri Analitiği Projeleri için Synapse

Microsoft’un Azure Analitik servisleri içerisinde en son hizmete sunulmuş olan kapsamlı servisidir.

  • Limitsiz olarak ölçeklenebilir olması,
  • Veriyi taşımadan sorgulamamızı sağlıyor olması,
  • Analitik ile ilgili tüm döngüyü uçtan uca yönetebiliyor olmasıyla

Yeni Nesil Veri Analitiği platformu olarak tanıtılıyor.

Peki bu servisin oluşmasını ne sağladı?

Yapılan araştırmalara göre Analytics ve Artificial Intelligence…


Do you mean Data Lake?

No.

Data Warehouse?

No no!

Lakehouse!

Come on, let’s start over!

Data Warehouse!

Data warehouses are systems that contain relational data from the past, where we perform data transformations or data cleaning with ETLs. …


Data Lake mi demek istiyorsun?

Hayır.

Data Warehouse mu?

Hayır hayır!

Lakehouse!

Her şeyin en başından başlayalım, gel!

Data Warehouse!

Veri analitik dünyasında geçmişten gelen ilişkisel verilerin olduğu, ETL’ler ile veri dönüşümleri veya veri temizlikleri yaptığımız, çoğunlukla farklı kaynaklardan beslenen sistemlerdir. …


Jupyter Notebook is an open source tool that provides an interactive environment for developing data science projects.

In addition, it provides a very easy-to-use environment for both beginners and lecturers as you can divide them into titles, take short notes and add visuals.

At first, we need to install Python…


In this post, we will develop a process for downloading multiple files with URL link, unzip files with “… tsv.gz” extension in a loop and transfer the data to SQL tables.

1- Let’s start by importing libraries.

# Libraries
import re
from urllib import request
import gzip
import shutil
import requests
import pandas as pd
import pyodbc
import…


Çoğu veri aktarım sürecinde SQL, SSIS veya çeşitli ETL araçlarını kullanırken nereden çıktı bu Python? :)

Demeyin öyle! Çok daha temiz bir kod ve daha az geliştirme maliyeti ile istediğimiz veri aktarım işlemlerini Python ile de yapabiliyoruz.

Şimdi birlikte URL bağlantısı ile birden fazla dosya indirme, döngü içerisinde “…tsv.gz” uzantılı…


Jupyter Notebook ile Konuşmak!

Jupyter Notebook, veri bilimi projelerini geliştirmek için etkileşimli bir ortam sağlayan, açık kaynak kodlu bir araçtır.

Ek olarak, başlıklara ayırabildiğiniz, kısa notlar alabildiğiniz ve görseller ekleyebildiğiniz için hem programlamaya yeni başlayanlar hem de ders anlatıcıları adına kullanımı oldukça kolay bir ortam sağlıyor.

Öncelikle Jupyter Notebook ile çalışabilmek için Python ve…

Busra Guner

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store